Omenaa Foundation powstała w 2015 r. z inicjatywy Omeny Mensah. Jej głównym celem jest wsparcie edukacji w krajach trzeciego świata, a także szerzenie postaw tolerancji w Polsce za pomocą edukacji.

W ramach tych działań fundacja od dwóch lat buduje szkołę w Ghanie dla dzieci, które z ulicy trafiają do ośrodka „Don Bosco” w Temie. W Ghanie dzieci pochodzące z biednych rodzin właśnie na ulicy szukają jedzenia i pracy. Niejednokrotnie zdarza się, że już kilkulatkowie zamiast chodzić do szkoły, na którą nie stać ich rodziny, niemalże niewolniczo pracują na plantacjach, czy przy połowie ryb, w zamian za swoją pracę otrzymując jedynie posiłek.

Specjalna jednostka policji stara się dotrzeć do takich dzieci i im pomóc, dlatego trafiają one pod opiekę ośrodka „Don Bosco”, gdzie znajdują schronienie i regularny posiłek. Celem ośrodka jest także edukacja podopiecznych, tak aby mogły zdobyć wykształcenie, a tym samym w dorosłym życiu mieć szansę na dobrą pracę i wyrwać się z zaklętego kręgu nędzy.

Aktualnie dzieci uczą się w prowizorycznych pomieszczeniach ośrodka, gdzie na co dzień śpią, jedzą i spędzają cały pozostały czas. Ponad 4 lata temu, gdy Omenaa trafiła do ośrodka, poznała podopiecznych oraz ich dramatyczne historie, zdecydowała, że zrobi wszystko, żeby wybudować dla nich szkołę z prawdziwego zdarzenia.

W tym właśnie celu założyła fundację Omenaa Foundation i rozpoczęła żmudny proces pozyskiwania finansowania inwestycji organizując wiele projektów specjalnych oraz aukcji charytatywnych.

TOP